کانون بازنشستگان آموزش و پرورش

 

مسئول صدور: فیروزه غالبی

 

آدرس: یزد-بلوارشهید صدوقی شمالی، روبروی تالار شهرداری، کانون بازنشستگان آموزش و پرورش، دفتر بیمه معلم

 

تلفن:37269326-035