اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس

 

مسئول صدور: بهاره حاتم نژاد

 

آدرس: تهران-شهرستان شهرقدس، 45 متری انقلاب، خیابان فصیحی (سردخانه) روبروی درب سردخانه

 

تلفن: 215 داخلی 46883333-021