بانک سرمایه

 

مسئول صدور: سمیه عابدی و مریم محمدی

 

آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، ساختمان بانک سرمایه

 

تلفن: 84245521-021