اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرری

 

مسئول صدور: فاطمه فریدونی.

 

آدرس: تهران – شهرری، میدان نماز، خیابان دیلمان، روبروی سپاه دیلمان، اداره آموزش و پرورش

 

تلفن:55958080-021