اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت

 

مسئول صدور: الهه تقی زاده

 

آدرس: رشت-خیابان انقلاب، کوچه حافظی، پشت پاساژگوهر، آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت ساختمان شماره 1، ط همکف

 

تلفن: