اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت

 

مسئول صدور: نسرین درویش احمدی

 

آدرس: رشت- خیابان ضیاوری، جنب آموزش و پرورش ناحیه1، کوچه نوینی، تعاونی آموزش و پرورش