اداره آموزش وپرورش ناحیه 1 ارومیه

 

مسئول صدور: مهدیه قادری

 

آدرس: ارومیه- خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه منصور افشار، آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه

 

تلفن:33446190-044