اداره آموزش و پرورش ملایر

 

مسئول صدور: الهام قاسمی

 

آدرس: ملایر-میدان انقلاب، بلوارانقلاب، آموزش و پرورش شهرستان ملایر، ساختمان نهضت سواد آموزی

 

تلفن: 33355025-081