اداره آموزش وپرورش ملارد

 

مسئول صدور: سینا کندی – مهدی زارعی

 

آدرس:ملارد- بلوار رسول اکرم، روبروی باغ ملت، اموزش و پرورش شهرستان ملارد

 

تلفن: