اداره آموزش وپرورش منطقه 7

 

مسئول صدور: مریم علیپور

 

آدرس:استان تهران، پل سید خندان، خیابان شهید کابلی(دبستان)، خیابان حمیدی

 

تلفن: