اداره آموزش وپرورش منطقه 7

مسئول صدور: مبینا فرهانی

آدرس:استان تهران، پل سید خندان، خیابان شهید کابلی(دبستان)، خیابان حمیدی

تلفن: