اداره آموزش وپرورش منطقه 6

 

مسئول صدور: فاطمه کلانتری

 

آدرس: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید سرپرست، جنب اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 

تلفن:88977729-021  شماره اداره

تلفن:88983320-021  بیمه معلم