اداره آموزش و پرورش منطقه17

 

مسئول صدور: سمیرا جورابلو

آدرس: تهران-خیابان قزوین، نرسیده به دو راهی قپان، خیابان شهید شیدایی، اداره آموزش و پرورش منطقه 17 تهران

 

تلفن: 55765757-021