اداره آموزش و پرورش منطقه16

 

مسئول صدور: فاطمه محمدی

 

آدرس: تهران-خیابان شهید رجایی، پایین تر میدان بهشت، سه راه اتکا، خ شهیدصیادی، ضلع شمال شرقی میدان چهارصد دستگاه، اداره آموزش و پرورش

منطقه 16

تلفن: 55538235-021