اداره آموزش پرورش منطقه 11

 

مسئول باجه: ترنم دلجویی

 

آدرس:  تهران- میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان شهید معتمدی، ابتدای خیابان شهید صنیعی پور

 

شماره تلفن: