اداره آموزش و پرورش منطقه 10

 

مسئول صدور: سمیه سوری

آدرس: تهران- بزرگراه نواب صفوی، خیابان بریانک، میدان بریانک، خیابان شهید عرب

 

تلفن:55728602-021