بیمه ای با یک حق بیمه اما برای دو نفر

امروزه خرید بیمه زندگی دیگر کالایی لوکس محسوب نمی‌شود و در بسیاری از موارد، افرادی که دارای نسبت‌های سببی و یا نسبی می‌باشند اقدام به خرید بیمه‌نامه می‌نمایند؛ که با خرید جداگانه هر بیمه‌نامه، مجبور به پرداخت هزینه‌ها به صورت جداگانه هستند.

در حالی که بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک ، علاوه بر آن که امکان پوشش بیمه‌ای دو نفر را به طور همزمان فراهم می‌نماید، با کاهش هزینه‌ها، ذخیره‌ریاضی بهتری را برای افرادی که با هدف ایجاد پس‌انداز اقدام به خرید بیمه‌‌نامه می‌نمایند، فراهم می‌کند.

بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک بیمه معلم، راهکاری مناسب برای این افراد می‌باشد تا بتوانند با خرید یک بیمه‌نامه و پرداخت یک حق‌بیمه، به طور همزمان از مزایای بیمه‌نامه زندگی و سرمایه گذاری مشترک برخوردار شوند. قابل توجه است که در این بیمه‌نامه‌، هزینه‌ها کمتر از حالتی است که دو بیمه‌نامه زندگی و سرمایه‌گذاری به صورت جداگانه خریداری می شود.

تعهدات بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک :

 • پوشش فوت ناگهانی بیمه شده اصلی و فرعی برابر با سرمایه بیمه نامه.
 • پوشش فوت ناشی از حادثه، جمعاً تا ۴ برابر سرمایه عادی بیمه نامه برای هر یک از بیمه شدگان.
 • پوشش غرامت نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و کلی دائم ناشی از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان.
 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت یا از کارافتادگی کامل و دائم به هر علت بیمه شده اصلی.
 • پوشش هزینه های بیماری های خاص تا ۳۰۰ میلیون ریال برای هر یک از بیمه شدگان.
 • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان.

مزایا و ویژگی های بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک شرکت بیمه معلم

 • قرار گرفتن دو بیمه شده تحت پوشش بیمه ای با پرداخت یک هزینه.
 • امکان انتخاب سرمایه فوت عادی برای هر یک از بیمه شدگان تا مبلغ ۴ میلیارد ریال.
 • امکان انتخاب سرمایه فوت حادثه برای هر یک از بیمه شدگان جمعاً تا مبلغ ۶ میلیارد ریال.
 • امکان انتخاب پوشش های تکمیلی برای هر یک از بیمه شدگان با یک حق بیمه.
 • امکان انتخاب بیمه شده اصلی و فرعی به غیر از بیمه گذار.
 • پرداخت حق بیمه سالانه به صورت اقساط.
 • امکان انتخاب ذینفعان هر یک از بیمه شدگان به صورت مجزا و تعیین سهم ایشان به دلخواه .
 • اعطای وام از محل اندوخته تا ۹۰ % ارزش بازخریدی بیمه نامه.
 • امکان پرداخت اندوخته اولیه در شروع بیمه نامه.
 • امکان افزایش اندوخته، در طول مدت بیمه نامه.
 • امکان تعدیل سرمایه و حق بیمه به منظور جبران آثار منفی تورم.
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده.
 • معافیت مالیاتی اندوخته های سرمایه گذاری بیمه زندگی.
 • معافیت از مالیات بر ارث سرمایه بیمه زندگی.
 • امکان ادامه بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده اصلی توسط بیمه شده فرعی بدون پرداخت مجدد هزینه ها.