بازنشستگی مرحله ی دیگری از زندگی مردم است که در آن انجام کار و فعالیت کارگران و کارکنان روزمره متوقف می شود،  تا پس از طی مدت زمانی حداقل ۲۰ سال از انجام کار، افراد بتوانند به امور دیگری مثل ورزش یا فعالیتهای مورد علاقه خود ، در چارچوب درآمد و منابعی که در اختیار دارند بپردازند.

بازنشستگی نیز فشارهای مالی و یا روانی خاص خود را دارد و امری است که در نهایت برای افراد پیش می آید و برای اقشار مختلف، اضطراب، نگرانی و فشار مالی متفاوتی را به همراه می آورد. در این دوره، ممکن است نقدینگی افراد نسبت به دوره های قبلی کاهش و هزینه ها افزایش یابد.

یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مشغولیّت های ذهنی بازنشستگان، مسائل اقتصادی است. آن‌ها به دلیل کهولت سن، توانایی انجام کار را ندارند، در نتیجه بزرگترین منبع در آمد خود را از دست می‌دهند.

در این زمان، ممکن است هزینه های درمانی، از کارافتادگی و فوت بازنشستگان، بر اقتصاد خانواده تاثیر بزرگی داشته باشد.
هر یک از این  اتفاقات در زمان بازنشستگی اتفاق افتد، نقدینگی مورد نیاز زمان بازنشستگی را به سرعت مصرف کرده و فرد را در محدودیت مالی بزرگی در آینده دور یا نزدیک قرار می‌دهد.

بدین منظور بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی بیمه معلم می تواند انتخاب مناسبی برای اقشار مختلف باشد تا به تامین و جبران هزینه های وارده کمک نماید.

 

بررسی وضعیت مالی بازنشستگان نشان می دهد میزان دریافتی ایشان از محل صندوق های بازنشستگی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را ندارد.

بیمه مستمری و  مکمل بازنشستگی بیمه معلم، علاوه بر پشتوانی مالی در دوران بازنشستگی، می تواند به صرف هزینه های درمانی، مسکن، تحصیلات فرزندان و … کمک نماید.

باکنار گذاشتن بخش کوچکی از درآمد دوران اشتغال، در قالب پوشش بیمه زندگی و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم می‌توان دوران بازنشستگی را به یک زندگی همراه با آسـایش و آرامـش تبدیل نمود.

مزایا و تعهدات دوران تشکیل سرمایه

 • امکان دریافت اندوخته تشکیل شده بصورت یکجا در پایان دوره.
 • امکان انتخاب سرمایه فوت عادی برای هر یک از بیمه شدگان تا مبلغ ۴ میلیارد ریال.
 • امکان انتخاب سرمایه فوت حادثه تا سه برابر سرمایه فوت عادی جمعا تا مبلغ ۶ میلیارد ریال.
 • پوشش غرامت نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و کلی دائم ناشی از حادثه.
 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم به هر علت.
 • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه.
 • پوشش هزینه بیماری های امراض خاص به بیمه شده تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال.
 • امکان دریافت وام از محل اندوخته بیمه نامه تا ۹۰% ارزش بازخریدی.
 • امکان افزایش سرمایه و حق بیمه، به منظور جبران آثار منفی تورم.
 • معافیت مالیاتی اندوخته های سرمایه گذاری بیمه زندگی.
 • معافیت از مالیات بر ارث سرمایه بیمه زندگی.
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده.
 • امکان انتخاب ذینفعان و سهم ایشان به دلخواه.

مزایا و ویژگی های بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی شرکت بیمه معلم

 • پس از پایان مدت بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری، بیمه شده می تواند به بیمه‌گر مراجعه و درخواست مستمری مادام العمر و یا دریافت یکجای سرمایه نماید.
 • بیمه گذار می تواند میزان مستمری سالانه را ۵% و یا  ۱۰% افزایش دهد.
 • مدت تضمین مستمری ۳۰ سال و از تاریخ پرداخت مستمری آغاز می گردد. در بیمه نامه مستمری و مکمل بازنشستگی مدت تضمین به این معنا است که مستمری بیمه شده تا پایان آن زمان، حتی در صورت فوت بیمه شده پرداخت خواهد شد. به عبارتی اگر بیمه شده در مدت تضمین زنده باشد، شخصاً و چنانچه در زمان تضمین فوت نماید، مبلغ مستمری از تاریخ فوت تا پایان مدت تضمین به ذینفع مشخص شده در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.
 • پرداخت سرمایه فوت : در صورت فوت بیمه شده در طول مدت مستمری ، سرمایه فوت معادل اندوخته اولیه بیمه نامه به شرط این که از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بیشتر نشود به ذینفع مشخص شده در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.
 • بیمه شده علاوه بر دریافت مستمری می تواند در صورت تمایل پس از مدت تضمین ۳۰ ساله نسبت به دریافت اندوخته اولیه در شروع مستمری اقدام نماید.(درصورت عدم تمایل به دریافت اندوخته اولیه سود به اندوخته اولیه تعلق گرفته و متعلق به بیمه شده و ذینفع بیمه نامه در هر زمان بعد از مدت زمان ۳۰ ساله  خواهد بود)
 • در صورت فوت بیمه شده در طول مدت تضمین ، ذینفع می تواند علاوه بر دریافت مستمری تا مدت تضمین ، در انتهای دوره تضمین، اندوخته اولیه بیمه نامه را نیزدریافت نماید.

هر فرد شاغل و غیر شاغل می تواند این بیمه نامه را خریداری نماید .

 • زنان خانه دار نیز می توانند برای خود این بیمه نامه را خریداری نمایند.
 • در این بیمه نامه ، به بانوان بیمه شده در صورت فوت و بدون داشتن افراد تحت تکفل ، مستمری به ذینفع انتخاب شده ، پرداخت خواهد شد.
 • در صورت فوت ذینفع مشخص شده در طول مدت تضمین ، مبلغ مستمری به ذینفع دیگری که از طرف ایشان مشخص شده است پرداخت خواهد شد.
 • در صورت انصراف بیمه شده از دریافت مستمری، وجه باقیمانده، طبق جدول مستمری به ایشان پرداخت می شود.

استعلام نرخ بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری