اداره آموزش و پرورش لاهیجان

 

مسئول صدور: میلاد اشرف

 

آدرس: گیلان – لاهیجان، خیابان امام خمینی، خیابان فرهنگ، اداره اموزش و پرورش لاهیجان

 

تلفن: