اداره آموزش پرورش کرج ناحیه 1

 

مسئول صدور: سیمین جماعتی – صابر عبدالهی

 

آدرس: کرج-عظیمیه، میدان استقلال، خیابان فردوس، خیابان ارکیده، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1

 

تلفن: 32568506-026