اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج

 

 

مسئول صدور: مهسا یوسفی- پروانه عزیزی

 

آدرس: کرج-میدان آزادگان، خیابان مطهری، نبش خیابان بیست متری هفتم

 

تلفن:32508282-026