معمولا نگرانی انسان از حوادثی است که بدون اراده وی و به صورت ناگهانی برای خود و بستگان نزدیک وی پیش می آید. با توجه به فعالیت های روزانه و مشاغل افراد، بیمه های گوناگونی را می توان جهت رفع این نگرانی ها ارائه نمود. بیمه نامه حوادث، برای پوشش حوادث و وقایع گوناگون می باشد که ناشی از یک عامل خارجی است و خارج از اراده فرد رخ می دهد و می تواند منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت وی گردد.

تعاریف، اصطلاحات، مهمترین خطرات مشمول بیمه و استثنئات:

حادثه:  عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
نقص عضو و از کارافتادگی دائم:  منظور از نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که ناشی از حادثه بوده و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
برخی از مهمترین حوادث تحت پوشش : غرق شدن، مسمومیت،  تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مانند اسید، ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم، گزیدگی، دفاع مشروع بیمه شده، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه، سوانح رانندگی، برق گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات.

برخی دیگر از خطرات به طور عادی تحت پوشش بیمه نامه حوادث نمی باشند مگر با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی. این خطرات عبارتند از:

 • جنگ( به جز انفجار و یا عملکرد اوات نظامی که بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
 • زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای.
 • ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، شنا، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی(مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشینی هلی کوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسائط پرواز بدون موتور.

جبران برخی از خسارت ها به هیچ وجه در تعهد بیمه گر نیست. این خطرات عبارتند از :

 • خودکشی یا اقدام به آن
 • صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
 • مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان
 • استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خوب آور بدون تجویز پزشک
 • ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن
 • هر نوع دیسک یا فتق بیمه شده
 • بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 • فوت بیمه شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی نفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
 • خسارت ناشی از برخی حوادث به دلیل عمل غیر قانونی بیمه شده از جمله نداشتن گواهینامه رانندگی مجاز یا معتبر با نوع وسیله نقلیه

انواع بیمه نامه حوادث:

 • بیمه نامه حوادث گروهی کارکنان سازمان و کارخانجات
 • بیمه نامه حوادث انفرادی
 • بیمه نامه حوادث دفترچه ای
 • بیمه نامه حوادث گروهی مسافرتی
 • بیمه نامه حوادث گروهی دانشجویی
 • بیمه نامه حوادث کروهی دانش آموزی
 • بیمه نامه حوادث گروهی مهد کودک ها

نحوه دریافت انواع بیمه نامه حوادث:

افراد متقاضی بیمه نامه حوادث (حقیقی یا حقوقی) با ارائه درخواست کتبی یا تکمیل فرم پیشنهاد می تواند بیمه نامه حوادث را از شرکت تقاضا نمایند.

شرکت بیمه معلم با توجه به نوع فعالیت فرد یا گروه، رده سنی و سرمایه درخواستی، حق بیمه و شرایط بیمه نامه را اعلام و با تواقق بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید..

نحوه دریافت خدمات در بیمه های حوادث:

در صورت بروز هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه نامه، بیمه شده یا ذینفع می تواند به شرح زیر عمل نماید.

مراتب را در اسرع وقت به بیمه گذار یا بیمه گر اعلام نماید.

مدارک مورد نیاز را تهیه و جهت بررسی و پرداخت خسارت به بیمه گر تحویل نماید.

شرکت بیمه گر با توجه به نوع خسارت رخ داده و شرایط قرارداد غرامت بیمه شده را محاسبه و پرداخت می نماید.