بیمه ی مسافرین خارج از کشور، افرادی را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند تحت پوشش قرار می دهد. شروع اعتبار این بیمه نامه از زمان خروج بیمه شده از کشورآغاز خواهد شد.

پوششها و خدمات قابل ارائه در این بیمه نامه به شرح زیر می باشد:

• پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان حداکثر تا سقف ۵۰٫۰۰۰ یورو با توجه به شرایط بیمه نامه
• در صورت بروز حادثه یا بروز بیماری در طول سفر جابه جایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور محل اقامت
• پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی
• در صورت بروز حادثه ویا بیماری ناگهانی بازگرداندان یکی از اعضای خانواده همراه با بیمه شده به کشور محل اقامت
• بازگرداندان جسد متوفی به کشور محل اقامت
• پرداخت هزینه سفر یکی از اعضای خانواده به خارج از کشور در صورت بروز حادثه یا بیماری برای بیمه شده
• بازگشت اضطراری به کشور محل اقامت به دلیل فوت اعضای خانواده
• پرداخت هزینه های ارسال اضطراری دارو
• ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمان در مواقع اضطراری
• حواله تضمینی وجوه نقد از سوی بیمه شده براساس شرایط بیمه نامه
• پرداخت هزینه های لازم برای تهیه مدارک در صورت مفقود شدن
• معاضدت حقوقی
• جبران هزینه های مربوط به فقدان بار
• جبران هزینه های مربوط به تاخیر بار
• همکاری در زمینه یافتن بار و یا لوازم شخصی به سرقت رفته
• پرداخت هزینه های ناشی از تاخیر در حرکت وسیله نقلیه ای که برای سفر انتخاب شده است.

نحوه دریافت انواع بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور:

افراد متقاضی بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور با تکمیل فرم پیشنهاد و ارائه پاسپورت می توانند این بیمه نامه را تقاضا نمایند.

شرکت بیمه معلم با توجه به سن بیمه شده، مدت و منطقه سفر حق بیمه و شرایط بیمه نامه را اعلام و با تواقق بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید..

نحوه دریافت خدمات بیمه مسافرتی خارج از کشور:

برای درخواست هر گونه کمک، بیمه شده باید قبل از هر گونه اقدام، با مرکز تماس شرکت شوتز تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام نماید:

  1. شماره پاسپورت یا کارت شناسایی
  2. شماره بیمه نامه
  3. مشخصات کامل بیمه ای شده ای که نیاز به کمک دارد.
  4. علت حادثه یا بیماری
  5. محل استقرار بیمه شده

شرکت کمک رسان با توجه به نوع مشکل به وجود آمده راهنمایی های لازم را انجام خواهد داد.

لینک ورود به بخش صدور بیمه نامه مسافرتی