اداره آموزش وپرورش ایلام

مسئول صدور:عزیز مراد گوهری

آدرس: ایلام-میدان شهید کشوری، جنب بانک مسکن

تلفن: 32246934-084