اداره آموزش و پرورش همدان

 

مسئول صدور: کوثرنجفی

 

آدرس: همدان-خیابان شریعتی، خیابان آیت اله کاشانی،آموزش و پرورش استان همدان

تلفن: 32532510-081