اداره آموزش پرورش شهرستان فیروزکوه

 

مسئول باجه: ابراهیم باطبی

 

آدرس:  فیروزکوه- خیابان پاسداران،میدان معلم، نرسیده به میدان راه آهن

 

شماره تلفن: 76442060-021