اداره آموزش وپرورش شهرستان چهاردانگه

 

مسئول صدور: مهدی آقا محمدپور

 

آدرس: تهران- بزرگراه آیت اله سعیدی، شهرستان چهاردانگه، جنب مخابرات، خیابان آیت اله ایروانی، اداره آموزش و پرورش چهاردانگه

 

تلفن: 55273636-021