شرکت بیمه معلم موفق به دریافت مجوز ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث گردید

با خرسندی اعلام می کنیم… توانگری مالی، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی توانمند و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت از جمله موارد احراز موفقیت برای دریافت این مجوز بوده است. سیاوش کمندی مدیر توانمند اتومبیل بیمه معلم ضمن اعلام این...