در بیمه کشتی، شرکت بیمه با توجه به نوع شناور، مسئول جبران خسارت بدنه شناورها می‌باشد و در بعضی از پوشش‌ها مسئولیت ناشی از تصادم و همچنین زیان همگانی نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد

در صورتی که بدنه و ماشین آلات و تاسیسات آن بعلت وقوع هر یک ازخطرات بیمه شده ( بر اساس کلوزهای بین المللی ۲۸۹-۲۸۰- ٰ۳۴۴ و …) ،‌زیان وارده به بیمه گذار را تا حداکثر مبلغی که به عنوان ارزش مورد بیمه در بیمه نامه تعیین میشود با توجه به شرایط و مقررات بیمه نامه جبران می کند.

  • به استناد نامه شماره ۹۴۶۸/ص/۹۴ مورخ ۹۴/۴/۲ سازمان بنادر دریانوری جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی بیمه معلم مجاز است تا تضمین نامه مالی مربوط به ماده ۱۲ کنوانسیون خارج­ نمودن مغروقه (نایروبی) را صادر کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه شماره ۱۳۳۱۹/۵۰۳/۹۴ مورخ ۹۴/۳/۳۱ سقف اعتبار پوشش بیمه­ای کنوانسیون­های نایروبی و آلودگی­های نفتی را برای شرکت سهامی بیمه معلم برابر ۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴ دلار امریکا تعیین نموده است.