مدارک مورد نیاز برای صدور:

  1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه
  2. دریافت بیمه نامه منقضی شده سال قبل
  3. تصویر کارت یا سند خودرو
  4. استعلام بیمه نامه

دریافت موارد ذیل در قراردادها:

  1. معرفی نامه یا کارت پرسنلی یا فیش حقوقی
  2. رونوشت سند یا کارت خودرو یا وکالت نامه به نام معرفی شده

 

دانستنی های بیمه نامه شخص ثالث

متن کامل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

دریافت فرم پیشنهاد

استعلام نرخ بیمه نامه ثالث