فرهاد رنجبران رئیس هیات مدیره

 

 

سوابق علمی:

 

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

دانشجوی دکترای حرفه ای کسب و کار DBA

 سوابق اجرایی:

 

دبیر و مدیر دبیرستان و همچنین مدیر دبیرستان شبانه روزی

کارشناس آموزشی و کارشناس مسئول آموزش متوسطه

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی( ٣ سال)

موسس و رئیس هیات مدیره شرکت فرهنگی، آموزشی فن‌آوران( ١٢ سال)

کارشناس ارشد امور اعضاء و استانهای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان( ٢ سال)

کرم بشارت عضو هیات مدیره

 

 

سوابق علمی:

 

کارشناسی برنامه ریزی آموزشی

 سوابق اجرایی:

 •  رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
 • معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
 • دبیر هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان
 • رییس آموزش و پرورش منطقه ٢ خرم آباد
 • معاون آموزش و پرورش منطقه راه آهن لرستان
 • دبیر شورای تحقیقات و مدارس غیرانتفاعی استان لرستان
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان خرم آباد
 • عضو هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای مسکن فرهنگیان لرستان
 • نماینده اتحادیه تعاونی های مسکن فرهنگیان لرستان در اتحادیه کشوری تعاونیهای مسکن فرهنگیان
 • مدیر طرح تجمیع موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای تابعه
 • رئیس هیات مدیره تعاونی های مسکن کارکنان ادارات دولتی خرم آباد
 • پایه گذار و مجری پروژه ١١ هزار واحدی فرهنگیان و کارکنان ادارات دولتی خرم آباد(گلدشت)

 

 

علی محمد مصلحی مدیر عامل وعضو هیات مدیره

 

 

سوابق علمی:

 

– کارشناسی دبیری ریاضی – دانشگاه اراک:     69-68

– کارشناسی ارشد ریاضی محض – دانشگاه علم و صنعت:     73-72

– دکتری مدیریتDBA (دانشجو) ، سازمان مدیریت صنعتی ایران: 93 تا کنون

 

سوابق رسمی شغلی :

 

 

معاون آموزش عمومی اداره کل در استان مرکزی   78-76

– ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی)   80- 78

– ریاست سازمان آموزش و پرورش در استان همدان   82- 80

– مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس در وزارت آموزش و پرورش   83-82

– معاون آموزشی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش   83-82

– ریاست مجتمع آموزشی سعدی در پاریس   85-83

– مسئول کارگروه مدیریت آموزشگاهی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران   1393

– مشاور برنامه ریزی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان 92 تا 93

– قائم مقام مدیرعامل شرکت جدیدالتاسیس خدمات بیمه ای امیدآسا (بیمه معلم)  93 تا 94

– عضو شورای پژوهشی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از  تیر 95

– نایب رییس هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای امیدآسا (بیمه معلم)

 

 

بهمن سمیع مدیر عامل وعضو هیات مدیره (سابق)

 

 

زمان همکاری از تاریخ 94/3/18 تا تاریخ 96/2/1

 

 

ناصر قاسمی رئیس هیات مدیره (سابق)

 

 

زمان همکاری از تاریخ 94/3/18 تا تاریخ 95/4/24