اداره آموزش و پرورش بیرجند

 

مسئول صدور:فهیمه سیاری

 

آدرس:خراسان جنوبی-بیرجند، سجادشهر، خ امامت، ساختمان2 آموزش و پرورش ط همکف نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان

 

تلفن:32416854-056