اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان بهارستان

 

مسئول صدور: مهرناز دهقان

 

آدرس: تهران – شهرستان بهارستان، نسیم شهر، شهرک مهر، انتهای مهرگان هشت، اداره آموزش و پرورش

 

تلفن:56774338-021