اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 شهرستان بهارستان

 

مسئول صدور: لیلا دیزجیان

 

آدرس: تهران – شهرستان بهارستان، شهرک الهیه، انتهای شهرک، اداره آموزش و پرورش شهرستان بهارستان

 

تلفن:56324200-021