تیم های فروش بیمه عمر و زندگی شرکت امید آسا در سطح کشور از 26 آبان در استان های گیلان و اراک آغاز به کار کرد.

در قالب این طرح شرکت امید آسا با همکاری نمایندگی های استانی صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام اخذ مجوزات اولیه نموده و تیم های فروش آموزش دیده خود را به مهدهای کودک و مراکز پیش

دبستانی اعزام می نماید. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال جاری این طرح در ده استان مورد نظر راه اندازی و تا ابتدای سال تحصیلی آینده همه کشور تحت پوشش قرار خواهد گرفت.