به منظور ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان و کاربران شرکت امید آسا در روز پنجشنبه 97/6/15 دوره امور مالی با مدرسی  آقای حمیدرضا یاهو (مدیر فنی شرکت) در محل
ساختمان شرکت تشکیل گردید، در این دوره ضمن باز آموزی، مشکلات کاربران در زمینه های امور مالی مرتفع گردید.در حاشیه دوره از ایمیل کارکنان شرکت رونمایی شد و کد
کاربری و کلمه عبور کارکنان برای ارتباطات داخلی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.