در سال جاری پس از افتتاح دفاتر خدماتی این شرکت در اداره کل آموزش و پرورش تهران و ادارات آموزش و پرورش مناطق 11و13و10و14 تهران ، هشتگرد و ناحیه 3 کرج،
سی یکمین دفتر خدمات رسانی در آموزش و پرورش شهر قدس  نیز در تاریخ 97/6/6 افتتاح گردید، تا خدمات رسانی شایسته به فرهنگیان این منطقه ارائه نماید.