به گزارش روابط عمومی بیمه معلم این شرکت به لحاظ تولید حق بیمه در سه ماهه اول سال جاری در لیست برترین های صنعت می باشد.